Al Matadero per New Art Foundation, el nou espai per a les arts visuals de La Ràpita, veurem aquesta videoinstal·lació que segueix el camí de la llet fins al seu destí com a bé industrial i de consum i explora com la música amb determinades característiques pot influenciar en la producció de llet per part de la vaca. És obra de la compositora, artista sonora i investigadora quebequesa Magali Babin, interessada en l’espai com a matèria sonora i en el paisatge acústic com a context vital; i l’artista audiovisual Laura Gonçalves, que treballa entre França i el Quebec, formula preguntes sobre l’experiència subjectiva humana i la dualitat d’allò visible i allò invisible, i també col·labora en projectes musicals i teatrals.

Producció: Les Productions Recto-Verso