Coordinador del programa «Cultura y Ciudadania» del Ministerio de Cultura y Deportes, Rafael Sanz parlarà de pràctiques artístiques en entorns rurals i el nou pla d’ajudes inserit dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que té com a objectiu dotar als agents culturals que desenvolupen la seva activitat en el territori -particularment fràgils per la seva condició perifèrica i atomitzada- d’un flux de recursos que els permeti consolidar la seva estructura i enfortir el seu teixit professional, millorar la seva competitivitat i l’ocupabilitat en el sector i fomentar estratègies.