Un dels djs més veterans del país, Zero (Raül Pratginestós) és un mestre indiscutible, reconegut per veterans i nouvinguts, que sempre sap del què parla. I pot parlar de tot, d’electro i de paisatges sonors, de punk filtrat i de protodisco. La seua maleta no té final: punxarà tancant la darrera nit d’Eufònic.