Les sigles responen a Correspondències Simbòliques entre Folklore Catòlic i Música Màkina al Casc Antic de Tortosa, projecte originat dins BCNproducció de La Capella el 2019. Una ruta guiada amb un equip de so portàtil i una acció sonoro-musical dedicada a la iconografia religiosa que pobla el nucli antic de la ciutat, fent-la sonar en un estil màkina que transformarà l’espai públic en una rave transtemporal.