¿Com els festivals, partint d’una disciplina troncal, han fet cap al món escènic, performatiu, on cada cop és més important la presentació? Un festival de dansa i formació salta cap als espectacles interdisciplinaris; un de literatura pren forma d’espectacles literaris, amb música i veu que parteix del fet literari; un de -inicialment- música en un centre d’art transgredeix totes les normes i presenta propostes que no entenen d’etiquetes ni gèneres.