Si el contacte entre les persones es manté mitjançant qualsevol dispositiu en qualsevol moment del dia, la interacció física es va quedant cada cop més al marge. “Corporea” es proposa connectar i relacionar tots els cossos presents de manera física, jugant amb les similituds que es troben entre sistemes neuronals i informàtics, apropant les persones en lloc d’allunyar-les.