Arnau Sala és Ex continent, però també Exoteric Continent, Cont Ext i membre de projectes seminals com Les Aus o Bèstia Ferida. A Eufònic li hem donat carta blanca i actuarà sota el seu alias Ex Continent, el seu projecte multimèdia amb el que investiga entre gràfics, so i vídeo i que acaba de treure el seu primer disc complet “La perspectiva racional” (en el seu propi segell, anòmia, i en k7 al segell de Vatican Shadow, Hospital Productions). Sons que van de l’abstracció intensa al dub digital, farcit de misteri i de síntesi, introspecció personal que tant sampleja percussió acústica com es desdibuixa entre els gèneres. Va ser un plaer poder tenir-lo a Eufònic, i per això ens tornem a donar el plaer de tenir-lo a Eufònic Urbà!

“La perspectiva racional és el primer disc complert d’Ex Continent. És el resultat artístic fruit d’un buit creatiu després d’un període d’introspecció personal durant els anys 2015 i 2016. Els múltiples escenaris i estats anímics organitzats en aquest àlbum constitueixen un exercici, un esforç per connectar la necessitat vital de trobar respostes tant còsmiques com mundanes (intentant evitar cap tipus de filtre) i un intent de connectar amb la complexitat crítica de les múltiples realitats del moment present. La perspectiva racional s’alimenta de canvis tant interns com externs. Agafant el rol de receptor i projector, amb la intenció d’entendre la realitat en contrast amb la percepció, l’atenció es pot associar (per casualitat o no) amb diverses rutes a través de diferents fragments d’informació essencial. Quina és la nostra relació amb aquesta informació i com ens hi associem a nosaltres mateixos o tot el contrari?” (Anòmia)