Dins de la línia de programació Eufònic STNBL, on recuperem projectes de petit format ja amb cert recorregut previ, el creador, intèrpret i performer de dansa Magí Serra presentarà aquesta peça de dansa en un espai singular del Delta. A “La mesura del detall”, creada després de la mort del seu pare, Serra genera formes i moviments al voltant de l’esforç, la pèrdua, la precisió, el risc i la fragilitat, més enllà de les seves estètiques convencionals, entre un complex sistema d’objectes en equilibri, tot qüestionant la relació que tenim amb la ciència i el nostre cos.