Creador heterodox valencià resident a Alemanya, tant manipula aparells sonors com objectes, que sovint donen lloc a propostes inusuals i úniques, de caràcter efímer. Amb una dinàmica de treball que sol reflexionar sobre els hàbits socials i la relació entre la creativitat i els objectes quotidians i les seves capacitats sonores, estarà presentant Ton-Dose, una peça que parteix de la relació objectual entre llaunes de conserva. Irracionalitat temperada.