Com inventar-se una tecnologia utilitzada per milers d’usuaris i sortir airós de l’intent? Sam Aaron, investigador digital i arquitecte de software i pensament computacional, és un mestre del live coding i el creador de la Sonic Pi, una eina de creació musical que es fa servir per crear i ensenyar composició d’una manera àgil i intuïtiva i de la qual n’estarà parlant en la masterclass dins Eufònic Campus. Ferm defensor del codi des d’un punt de vista artesà, apropant-nos des de la intel·ligència conceptual i no des de la computacional, estarà actuant amb la seva eina el dissabte tancant el Mercat Vell: techno algorítmic d’alta intensitat.