Amb Efraín Foglia (Mobility Lab) i Pep Simó (Casa Nostra, Casa Vostra)

L’ús de tecnologies de comunicació pels migrants s’ha abordat poc en públic, tot i que ocupen un lloc important en la vida diària de les persones. La primera generació de migrants fan un ús actiu d’aquestes tecnologies, permetent la connectivitat entre les seves famílies i xarxes. La segona i tercera generacions, en canvi, utilitzen les mateixes eines però amb enfocaments oposats: no és només una eina de comunicació que supleix la distància física, sinó que es discuteix de temes socials i polítics i reforça l’activisme online i el potencia; extreu, de la diàspora, un nou debat sobre la inclusió i l’exclusió.

Quines formes de participació i solidaritat es poden viure per part de diferents generacions que utilitzen aquestes tecnologies de la comunicació a través de fronteres nacionals? Poden garantir una major mobilitat social, salvant diferents diferències socioeconòmiques? Quina contribució fan a la formació de les comunitats i el desenvolupament al país d’origen?