Convocatòria Residències Artístiques 2015

La residència Eufònic 2015, convocada per Eufònic – Arts Sonores i Visuals a les Terres de l’Ebre i Lo Pati – Centre d’Art de les Terres de l’Ebre va dirigida a acollir projectes de vídeo i música experimentals i arts visuals i sonores relacionats amb el paisatge sonor i visual del Delta de l’Ebre.

Els destinataris són creadors residents a qualsevol estat membre de la Unió Europea. L’objectiu de la residència és oferir a l’artista les condicions d’espai i concentració adients per la seva recerca, així com disposar de l’abast natural del Delta de l’Ebre. El resultat de la recerca es presentarà dins Eufònic – Arts Sonores i Visuals a les Terres de l’Ebre, a celebrar del 3 al 6 de setembre de 2015 a Sant Carles de la Ràpita, Amposta i altres poblacions i espais naturals de les Terres de l’Ebre; i dins Eufònic Urbà, a celebrar del 10 al 12 de desembre de 2015 a Arts Santa Mònica, Barcelona.

Consulteu aquí la ubicació i aquí les fotos de l’espai.

Consulteu aquí la normativa de les instal.lacions.

Aquí podeu descarregar les bases de la convocatòria.  Més informació: info@eufònic.net | comunicacio@lopati.cat

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″]

La residencia Eufònic 2015, convocada por Eufònic – Arts Sonores i Visuals a les Terres de l’Ebre y Lo Pati – Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, va dirigida a acoger proyectos de vídeo y música experimentales y arte visual y sonoro relacionados con el paisaje sonoro y visual del Delta de l’Ebre. Los destinatarios son creadores residentes en cualquier estado miembro de la Unión Europea. El objetivo de la residencia es ofrecer al/la artista las condiciones de espacio y concentración adecuadas para su investigación, así como disponer del alcance natural del Delta de l’Ebre. El resultado de la investigación se presentará en Eufònic – Arts Sonores i Visuals a les Terres de l’Ebre, a celebrar del 3 al 6 de septiembre de 2015 en Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Tortosa y otras poblaciones y espacios naturales de las Terres de l’Ebre; y en Eufònic Urbà, a celebrar del 10 al 12 de diciembre de 2015 en Arts Santa Mònica, Barcelona.

Consultad aquí la ubicación y aquí las fotos del espacio.

Consultad aquí la normativa de las instalaciones.

Aquí podéis descarregar las bases de la convocatoria.  Más información: info@eufònic.net | comunicacio@lopati.cat

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″]

The Eufònic 2015 artists-in-residence offer, called by Eufònic – Visual and Sound Arts Festival – and Lo Pati – Art Centre of the Terres de l’Ebre (the region around the lower river Ebre, south of Catalonia)- is aimed at experimental music and video, visual and sound arts projects related to the landscapes and soundscape of the Ebre Delta. This call is aimed at creative artists resident in any European Union country. The objective is to offer the artists suitable conditions of space and to promote their work as well as offering the experience of the natural surroundings of the Ebre Delta. The results of their research project will be shown within the Eufònic – Visual and Sound Arts Festival event from September 3th to 6th 2015 in Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Tortosa and other towns and natural areas within Terres de l’Ebre; and in Eufònic Urbà, which will take place from December 10th to 12th 2015 at the Arts Santa Mònica art centre in Barcelona.

Check the location here and photos here.

Check the rules regarding the installations here.

Download regulations.  More info: info@eufònic.net | comunicacio@lopati.cat