Duet artístic que presenta la instal·lació performàtica “Things Like Things”, una acció sonora amb un element lúdic i participatiu molt gran, que pren la forma de joc on se posen en marxa diferents components sonors i visuals. Lo joc, lliure i obert a la sorpresa i l’atzar, permet que de manera natural aparegue una composició sonora a partir de les diferents interaccions. Tant Lina com Laura han passat pel molt reputat Màster d’Art Sonor de la Universitat de Barcelona (on impartixen classes Lluís Nacenta o José Manuel Berenguer) i són actualment les editores del blog dedicat a art sonor del centre de creació Hangar de Barcelona.

Web Lina Bautista | Web Laura Llaneli