Investigador sonor, responsable de la sorprenent acció sonora amb les ovelles a Eufònic 2012, membre del Laboratori d’Art Sonor, la banda Híbrida Nen i Cavall i del Taller d’Escultura Sonora Baschet, creador d’instruments impossibles i activista incansable, deixeble d’artistes sonors japonesos i col.laborador de creadors sonors de tot pelatge, és un dels artistes sonors a tindre més en compte. A Eufònic juntament amb Vicent Matamoros, activista sonor i actiu divulgador, presenta la instal·lació “Glissandi tubulars onejants”.

Estructura sonora autònoma, estocàstica i multifocal, per musclera, vuit campanes tubulars amb glissandi onejantsunes campanes tubulars autòmates i hidràuliques en una de les muscleres dels Alfacs, la Musclera de l’Avi Agustí, on lo moviment de les tranquil·les aigües de la mar interior decidirà les notes que sentiran los visitants de la ruta turística (que inclou degustació gastronòmica) de la badia més gran del Delta de l’Ebre.

Martí Ruids a Soundcloud.