Obrint l’edició urbana d’Eufònic, els italians Quiet Ensemble i “The Enlightment”, un concert en el qual l’orquestra clàssica i els instruments són substituïts per làmpades elèctriques; en lloc de violins, neons; en lloc de percussions, llums estroboscòpiques; i en lloc de l’arpa, un focus que il·lumina el públic. Cada element lumínic té un so propi, un soroll blanc que normalment eliminem de la ment, però que aquí s’amplifica a través de sensors que capturen lo camp electromagnètic i que permet que Fabio Di Salvo i Bernardo Vercelli, els dissenyadors de so que treballen sota el nom de Quiet Ensemble, creïn un concert de llum pura en temps real.