Ballarí extrem i ex-Fura dels Baus, Faüstino és responsable d’un dels xocs més gran que es recorden dalt d’un escenari (la sang, les butifarres, no direm més). En este nou espectacle, acabat de presentar al Mercat de les Flors de Barcelona, vira cap a la sonificació: tot allò que transmet un cos en plena activitat sol ser difícil de compartir perquè sovint aquesta informació, vinculada a espais d’acte-percepció, sensibles i intuïtius, no circula pels canals habituals de la lògica o l’enteniment; i, per suposat, perquè la majoria dels canvis passen a l’interior del propi cos.

“Fäustino IV o concert per a esforç i so” és una experiència immersiva, on lo públic, cercat pel ballarí equipat amb sensors que, mitjançant dispositius (arduinos, Max/MSP) monitoritzen los processos que es desencadenen en un cos en ple esforç, és audiència i testimoni dels seus moviments. La fisicitat, la conducta del cos –biològicament deteriorable, vulnerable i caducable- en acció i la seua lluita per sobreviure són constants al seu treball. Al Mercat Vell oferirà una experiència única, intensa i irrepetible, on lo cos del ballarí se convertix en un instrument que produix i modifica el seu propi so alhora que construix un paisatge sonor.

Sergi Fäustino: idea i cos | Marc Romagosa: disseny de sò i tècnica