Vicent Matamoros + Mobility Lab: Subhasta del peix a la Llotja

Acció sonora i vinculada a twitter realitzada per Mobility Lab i Vicent Matamoros a la Llotja del Peix durant la subhasta, dins Eufònic 2013.

Les subhastes de peix s’han anat tecnificant gradualment, fins a arribar a ser processos semirobótics on els treballadors són reemplaçats per màquines amb pantalles de leds. Aquest fenomen repercuteix de diverses formes la indústria pesquera, passant per la suplantació de treballadors, fins a l’optimització de les vendes.

El projecte proposa dos acostaments a la Llotja de Sant Carles de la Ràpita, a la seva història i a les seves atmosferes sonores.

1.- Eufonic_Llotja és una cartografia crítica que es pot visualitzar en el compte del mateix nom de la xarxa social Instagram. En activar la manera de visualització “miniatura” tots els fragments d’imatges articulen una totalitat que narra el procés de pesca d’aquesta zona marítima. Quan la gent dóna un LIKE a determinada foto del compte d’Instagram, s’activa un àudio relacionat amb les problematicas de la indústria pesquera. Aquest àudio s’escoltarà en directe en la subhasta de peix. Es fusiona el món físic amb les xarxes globals.

L’acte limitat de fer LIKE a les xarxes socials es converteix en una eina per activar processos sonors en espais físics.

2.- Llotja Sonora és una instal·lació fisica que consisteix en sensors instal·lats en la subhasta mecànica de la Llotja que generen àudios relacionats a la història antígua i contemporània d’aquest recinte. L’audiència podrà escoltar la memòria historica de la indústria de la pesca i les seves canticos passats.