AREA es va iniciar com a grup focal dins del IETM (International network for contemporary performing arts) des d’octubre del 2020, potser impulsada per les necessitats que ha provocat la pandèmia, é suna xarxa independent que feliçment contribueix a les sessions dels grups de treball de l’IETM. La xarxa es basa en la contribució voluntària dels seus membres i en la participació individual, amb la intenció de crear un entramat de propostes (festivals, equipaments i iniciatives diverses) que posen el focus a l’àrea rural en les que s’estableixen.

Per a presentarla comptarem amb Henk Keizer (comissari independent i impulsor d’AREA), Anna Estdahl (assessora d’internacionalització italiana) i Jean Vinet (també fundador d’AREA així com FEDEC i Circostrada), moderats per Marta Oliveres.